Godkjenning / tillatelser

Vi har sentral godkjenning:

Ansvarlig utførende for konstruksjoner, anlegg og installasjoner, tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for utføring av konstruksjoner, anlegg og installasjoner, tiltaksklasse 1

Vi har ansvarsforsikring for inntil 10 mill. NKR.

Sertifikater for:
Kjøring av alle typer bil/ lastebil
Maskinkjøring: Gravemaskin, hjullaster, truck og lignende

Sikkerhetskurs i bruk av arbeidsutstyr:
Modul 6: Personløfter
Modul 11: Verktøy og maskiner


Sikkerhetsutdanning for utførelse av varme arbeider:
Sveising, skjæring, taktekking, lodding, bruk av vinkelsliper, varmepistol med mer

 

Copyright © 2004 AbyX as
Hovedside